en-us
 • sk
 • en-us

ASOCIÁCIA  ORGANIZÁCIÍ  SPISOVATEĽOV SLOVENSKA

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vznikla v roku 1990. Združuje šesť spisovateľských organizácií pôsobiacich na Slovensku:

 • Klub nezávislých spisovateľov 
 • Klub spisovateľov literatúry faktu
 • Obec spisovateľov Slovenska
 • Slovenské centrum PEN
 • Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
 • Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku
 • Rada AOSS

  Predseda: Peter Juščák
  Členovia:  Judita Kassovicová, Jozef Leikert, Mária Macková, Toňa Revajová, Branislav Slyško, Jozef Heriban, Gyula Hodossy, Ivan Jackanin, Vasiľ Dacej


  2 % pre časopis Romboid

  Po tom, ako Fond na podporu umenia odmietol poskytnúť dotáciu na časopis AOSS - Romboid, tohtoročné vydávanie časopisu sa ocitlo v ohrození. Preto sa obraciame na jeho priaznivcov a taktiež na priaznivcov literatúry, aby pomohli vydávateľovi preklenúť neľahké obdobie a svojimi dvomi percentami prispeli na jeho tohtoročné vydania. 

  Ďakujeme

  Koordináty pre administratívne spracovanie 2% dane

  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 780/2, 81508 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

  IČO 00178527, DIČ 2020795645, Registrácia VVS/1-900/90-182

  Banka FIO banka, Číslo účtu: SK02 8330 0000 0027 0120 6975