Transformácia Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 

Od 1. 1. 2024  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska z rohodnuria Rady AOSS prestáva vykonávať svoje tradičné činnosti. Tieto činnosti prevzala nová spisovateľská organizácia s názvom Asociácia spisovateľov Slovenska. Vznikla s novými stanovami a etickým kódexom. Je určená spisovateľom a spisovateľkám, ktorí v profesijnom združovaní vidia možnosť podieľať sa na formovaní literáneho a kultúrneho života v prospech celej spoločnosti. 

Viac o novej organizácii je tu: 

https://asociaciaspisovatelov.sk

Úprimnú sústrasť

S hlbokým znepokojením sme sledovali správy o útoku šialeného vraha na bezbranných študentov na Univerzite Karlovej v Prahe. Celej českej spoločnosti, rodičom mŕtvych a zranených, všetkým, ktorých sa akokoľvek dotklo toto besnenie v predvianočnej Prahe vyslovujeme úprimnú sústrasť. V týchto ťažkých chvíľach cítime s vami, prežívame chvíle bezmocnosti, aj keď nikdy neprecítime bolesť rodičov za stratenými synmi a dcérami. Smútime spolu s vami vo viere, že tento tragický predvianočný čas sa už nikdy nebude a nesmie opakovať.

Peter Juščák

Predseda Asociácie spisovateľov Slovenska

Cena Pavla Orzságha Hviezdoslava za rok 2023

28. septembra 2023 v Zichyho paláci v Bratislave odovzdal predseda AOSS Peter Juščák Cenu P.O. Hviezdoslava za rok 2023 slovinskej prekladateľke Diane Pungrešič. Viac v rubrike Akcie.

Návšteva z Kanárskych ostrovov

V AOSS sme mali 22. júna 2023 návštevu španielskych spisovateľov z Kanárskych ostrovov. Stretli sme sa so  spisovateľkou LUCIOU ROSA GONZÁLES a básnikom AQUILESOM GARCÍA BRITO. Večer o 17,00 bolo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave stretnutie s čitateľmi a hispanistami. Svoje verše čítal pán Brito, o svojej prozaickej a dramatickej tvorbe hovorila pani Gonzáles.  Na podujatí predstavili aj výber z poézia básnikov z Kanárskych ostrovov s názvom Alchymisti Atlantiku. Výber poézie autorov, ktorých tvorbu charakterizuje pocit stratenosti v mori, láska a nespokojnosť, ale najmä túžba po tom, aby ich čítali ako umelcov bez obmedzujúcich regionálnych či národných prívlastkov, zostavil a preložil Peter Zsoldos, ktorý prekladal diskusiu so španielskymi básnikmi. Moderoval Peter Šulej.Spisovatelia z Kanárskych ostrovov prídu na návštevu Slovenska

Dňa 22. júna 2023 prídu na návštevu Slovenska a Maďarska spisovatelia z Kanárskych ostrovov, ktoré sú súčasťou Španielska. Bude to spisovateľka LUCÍA ROSA GONZÁLES a básnik AQUILES GARCÍA BRITO. So španielskymi spisovateľmi sa stretneme v priestoroch AOSS, podvečer, o 17.00 hodine budú mať stretnutie s čitateľmi a hispanistami v Bratislave v Univerzitnej knižnici. Spisovateľov z Kanárskych ostrovov na Slovensko pozvala Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku.


LUCÍA ROSA GONZÁLES

Lucía Rosa González (Los Llanos de Aridane, La Palma, 1954) je poetka, dramatička a prozaička. Redigovala literárny časopis Pequeños Poetas a divadelné skupiny "El Roque" a "Ana M Samblás" a zúčastňuje sa aktivít na podporu čítania vo vzdelávacích centrách na Kanárskych ostrovoch. V roku 2018 sa zúčastnila na II. medzinárodnom stretnutí poézie v Porto Santo (Madeira) a v roku 2019 na III. medzinárodnom stretnutí poézie v Punta Delgada (Azory). Za svoju dramatickú činnosť získala divadelnú cenu "Santa Cruz de La Palma" (1991) a čestné uznanie v tejto súťaži (1992). Je nositeľkou ceny za poéziu "Pedra Garcíu Cabrera" (1994) a je finalistkou medzinárodnej súťaže "S/C de la Palma" Cena za poéziu. La Palma" (2000).

Jej poéziu preložili do rumunčiny, nemčiny, maďarčiny a slovenčiny a jej texty sa objavujú v mnohých antológiách v rôznych krajinách. Vydala viacero básnických zbierok,

V poézii publikovala zbierky Plemeno neprítomných ruží (Caja Canarias, 1995), Odkiaľ ten let (Ediciones La Palma, 1998), Sny o takom svete (Ediciones La Palma, 2003), Prenesené strany (Nápad redakcie, 2011)a ďalšie.

V divadle mladých jej uviedli hru Kam idú čarodejnice, 2008. Jej prózy vyšli pod názvami Denník sopky, je to dvojjazyčné španielsko-nemecké vydanie (Konkursbuch, 2022) a knihy pre deti Kde sa rodí sopka (Interseven, 2005 a 2008), Dievča zo sušenej papriky, (Interseven, 2007, 2010) a Javier je hviezda (Interseven, 2007 a 2008).

AQUILES GARCÍA BRITO

(La Isleta, Las Palmas de Gran Canaria, 1959) 

Brito pracoval v bankovníctve a zároveň sa venoval literárnej tvorbe. V súčasnosti píše poéziu a poviedky. V roku 2011 mu vyšla zbierka básní The Voice Look, v roku 2014 vydal básnickú knihu Another One, Cast and Locations (New Canary Association for Publishing, NACE, LPGC, 2014), v tom istom roku sa v knihe Galaxie objavuje výber z jeho básní s názvom Srdce v kúte. O rok neskôr vydala Univerzitná knižnica v Bukurešti dvojjazyčnú španielsko-rumunskú antológiu The Snail Seller. V spolupráci s Novou asociáciou kanárskych spisovateľov (Las Palmas de Gran Canaria, 2016) mu vyšla kniha básní Island and Turn.

Brito sa venuje aj prekladateľskej činnosti, v roku 2019 vyšiel jeho preklad portugalského básnika João Carlosa Abreu pod názvom Básne ostrova a mňa, 1980-1994. Ďalší rok vyšla jeho básnická zbierka Básne na zaplnenie štadióna. Aquiles Brito je prezidentom Novej asociácie kanárskych spisovateľov (NACE).

Zmeny v redakcii časopisu Romboid

V časopise Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska - Romboid - nastali od 1. apríla 2023 zmeny v redakcii. Do 31. marca časopis zostavoval a redigoval básnik, prekladateľ, literárny vedec Igor Hochel. Na jeho miesto nastúpil prozaik Matej Rumanovský, poverený vedením redakcie. Výkonnou redaktorkou je prozaička Vanda Rozenbergová. Igor Hochel prijal funkciu vedeckého garanta časopisu a recenzného posudzovania literárnovedných príspevkov. Po splnení ďalších podmienok sa časopis Romboid zaradí medzi recenzované periodiká.  Igorovi Hochelovi za jeho vedenie časopisu v neľahkom období s obmedzeným rozpočtom a personálnym zázemím patrí zaslúžená vďaka.  

Súťaž v tvorbe poézie Wolkrova Polianka 2022 má svojich laureátov

7. februára 2023

Obec spisovateľov Slovenska

Stretnutia v literárnych kluboch

Levoča 28. novembra 2022

Projekt Obce spisovateľov Slovenska "Stretnutia v literárnych kluboch" bol uzavretý akciou v Levoči dňa 28. novembra 2022. Bolo to stretnutie so záujemcami o esejistickú tvorbu, ktorú prezentoval editor a vydavateľ Miroslav Pollák. Zároveň predstavil najnovšiu knihu esejí zo svojej editorskej dielne pod názvom Dôstojnosť. Ide o knihu esejí popredných slovenských intelektuálov - spisovateľov, esejistov, historikov, sociológov, výskumníkov, vedcov, spolu päťdesiat päť osobností. Podujatie moderoval Peter Juščák.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Obec spisovateľov Slovenska

Stretnutia v literárnych kluboch  

Vranov nad Topľou 7. novembra 2022

Projekt Obce spisovateľov Slovenska "Stretnutia v literárnych kluboch" pokračoval vo Vranove nad Topľou. 7. novembra 2022 bol medzi záujemcami o literárnu tvorbu mladý básnik z Rimavskej Soboty Ladislav Lipcsei a básnik a vydavateľ Peter Milčák. Laureát Wolkrovej Polianky a úspešný mladý básnik zaujal mladé publikum svojimi básňami aj nekonvečnými postojmi. Záujem študentov, z ktorých viacerí majú ambície literárne tvoriť bol aj o vydávanie pôvodnej literatúry. O tej rozprával vydavateľ a básnik Peter Milčák. Priblížil prácu vydavateľstva a literárne osudy mnohých začínajúcich autorov, ktorí vydali svoje prvotiny práve vo vydavateľstve Modrý Peter a do vydavateľských programov sa dostávajú aj ako zavedení autori.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Obec spisovateľov Slovenska
Stretnutia v literárnych kluboch

Stará Ľubovňa, 7. októbra 2022

V Starej Ľubovni boli dňa 7. 10. 2022 medzi členmi tamojšieho literárneho klubu prozaik Peter Juščák a autorka pre deti Toňa Revajová. Na príprave a organizácii podujatia sa podieľala pani Eva Kollárová, vedúca klubu mladých autorov v Starej Ľubovni. Práve pod jej pedagogickým vedením vychádzajú zo Starej Ľubovne talentovaní autori, básnici a prozaici. V posledných rokoch boli to tunajší autori, ktorí získavali ocenenia na Wolkrovej Polianke vo Vysokých Tatrách a na ďalších súťažiach. Stretnutie s prozaikom P. Juščákom prinieslo mnohé nové pohľady na tvorbu začínajúcich prozaikov. Autorka pre deti Toňa Revajová hovorila s nádejnými prozaikmi o každodenných situáciách, ktoré pod iným zorným uhlom sa môžu stať literárnymi námetmi. V druhej časti podujatia recitovali žiaci svoje verše, ktoré pripravili v spolupráci s p.Evou Kollárovou nad výtvarnými dielami Helmuta Bistiku. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Obec spisovateľov Slovenska
Stretnutia v literárnych kluboch

Moldava nad Bodvou 16. septembra 2022

Projekt Stretnutia v literárnych kluboch pokračoval dňa 16.9.2022. Prozaik a dokumentarista Peter Juščák bol medzi záujemcami o históriu a historickú dokumentárnu prózu na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Podujatie moderovala Slávka Holečková. Táto všestranná študentka a moderátorka je združujúcou osobnosťou medzi študentmi o literatúru, kultúru a spoločenské dianie na gymnáziu. Bola iniciátorkou stretnutia prozaika so záujemcami o históriu a tvorbu textov s historickými témami. Záujem študentov bol v tomto prípade o dianie v ich regióne, najmä téma deportácií do sovietskych pracovných táborov. Pre veľký záujem o prednášku a diskusiu pripravili v gymnáziu dve podujatia za jeden deň, pre starších a mladších študentov. Stretnutie študentov s prozaikom, diskusia o spracovávaní skutočných historických tém.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Obec spisovateľov Slovenska

Stretnutia v literárnych kluboch

Košice 14. septembra 2022

Obec spisovateľov Slovenska a rómske združenie Paľikerav pripravili stretnutie s rómskymi začínajúcimi básnikmi a prozaikmi. Stretnutie bolo v košickom klube Výmenník Brigádnická. Rómskym žiakom so záujmom o literárnu tvorbu sa venuje vedúca združenia Renáta Pankevičová. Jej úsilie priviesť mladých rómskych žiakov a študentov k literatúre a k vlastným literárnym prejavom je hodné ocenenia. Venuje sa predovšetkým deťom z okolia Košíc a Prešova, ale dosah združenia aj do vzdialených oblastí Slovenska. O tvorbe pre deti so začínajúcimi autormi rozprávala autorka mnohých kníh pre deti Toňa Revajová. Pripomenula svoje skúsenosti s najmladšími čitateľmi a uviedla ich ako nekonečný zdroj nápadov a námetov. Prozaik Peter Juščák hovoril o tom ako sa príbeh zo života dostáva do literatúry a o tom, kedy sa môže hociktorý príbeh zmeniť na umeleckú výpoveď. Spomenul na stretnutia s rómskymi deťmi v košickej základnej škole Nad jazerom a na pozoruhodné emotívne práce žiakov tamojšej školy. Stretnutie s rómskymi začínajúcimi autormi bolo povzbudivé pre všetkých účastníkov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 


 

Obec spisovateľov Slovenska

Stretnutia v literárnych kluboch

Banská Bystrica, 17.mája 2022

Rok je už za nami a bilancujeme projekty Stretnutia v literárnych kluboch. Vlani sa stretnutia konali na siedmych miestach v rôznych kútoch Slovenska. 17. mája bol prozaik a prekladateľ Michal Hvorecký v Banskej Bystrici. Vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča diskutoval s členmi literárneho združenia Generácia Nula. V diskusii zaznelo mnoho názorov prozaika Hvoreckého na svet okolo nás. Autor rozprával o svojich inšpiráciách, ktoré ho viedli na jeho prozaickej dráhe. Vyznal sa k svojmu vzťahu k Bratislave a predovšetkým k rieke Dunaj. Vyzdvihol túto rieku ako symbol, ktorý nás spája s národmi Európy, zároveň je symbolom nekonečného toku života. Vo svojej riečnej večnosti je prítomná v hlavnom meste ako nekonečný prúd. Naše pokusy využiť rieku na svoje ciele nie vždy mali prospešný dopad, zaznela myšlienka prozaika ako súčasť jeho citlivého ekologického vnímania sveta okolo seba. Moderoval Peter Juščák. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Obec spisovateľov Slovenska 

Stretnutia v literárnych kluboch

Žilina 28. marca 2022 

Prozaik, dramatik, literárny vedec Peter Karpinský bol 28. marca na diskusii s členmi literárnych klubov v Žiline. Záujemcovia o literárnu tvorbu pre deti a dramatickú tvorbu mali peknú príležitosť diskutovať o autorovej tvorbe pre deti a mládež. Dozvedeli sa ako sa rodí umelecký text, aký je vzťah autora k svojim postavám a odkiaľ čerpá svoje námety. Podujatie moderoval básnik Goran Lenčo, ktorý je autorom dvoch úspešných kníh.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Tejto vraždiacej nenávisti hovoríme: Nie!

Streľba v bratislavskej kaviarni a následná smrť dvoch mladých ľudí nami hlboko otriasla. Kladieme si otázky, kde sa vzala toľká nenávisť, podľa všetkého nenávisť k sexuálnej inakosti? Prečo mladý nositeľ zloby uveril, že jeho vraždiaca zbraň je tá správna strana civilizačných hodnôt? A čo sa deje so slovenskou spoločnosťou? O prameňoch vraždiaceho zla sa možno nedozvieme, ale cítime, že celá naša spoločnosť je dlhodobo v kríze. Jej epicentrum nie je medzi učiteľmi, ani lekármi, podnikateľmi, študentami či umelcami. Epicentrum slovenskej krízy pulzuje na najvyšších poschodiach slovenskej politiky. Odtiaľ prichádzajú pravidelné znepokojujúce impulzy. Sme smutnými a často bezmocnými svedkami ako sa naši predstavitelia na stavajú k vzdelaniu, vzdelávaniu, zákonnosti, ochrane slabších. 

Sme svedkami umelého delenia spoločnosti, živeného aj politikmi, ktorí poukazujú na neexistujúci stav akéhosi ohrozenia. Pritom s rozdeľovaním spoločnosti máme na Slovensku historické skúsenosti. Každé delenie občanov na roduverných a škodcov, straníckych a revizionistických, štátotvorných a protištátnych, konzervatívcov a progresívcov s nenávistným podtónom, to všetko je súčasťou scestnej mytológie. Jej cieľom nie je nič iné, ako vytvoriť schodisko obáv, strachu a tiesne, a po ňom vystúpať, inštalovať sa do úlohy záchrancu pred fiktívnymi nepriateľmi.

Čin mladého extrémistu sa od počiatku javí ako dôvetok. Ako dopovedanie všetkých škandálov sypajúcich sa zhora dole. Každý nenávistný prejav, každý útok na novinárov, na iný názor, na ľudskú, náboženskú, etnickú, sexuálnu inakosť, to všetko dotvára duchovný priestor spoločnosti. V ňom sa tvoria ďalšie a ďalšie myšlienky, pohnútky, činy a skutky, posmelenia alebo hamovania. Vražda nevinných ľudí kvôli ich inakosti sa stala v tomto priestore, v tomto ovzduší, v tomto myšlienkovom vesmíre. Všetci sme jeho tvorcovia. Nik z nás z neho nemôže vystúpiť ako z nesprávneho vlaku, naopak, povezieme sa spolu ďalej. Oprávnene si kladieme otázku - kam?

Kto nás to ohrozuje a prečo sa máme báť? Nuž, nie je to tajnosť: naše permanentné ohrozenie je naša vlastná nevzdelanosť, nevedomosť, netolerancia, nerešpektovanie zákonov. Máme pred sebou veľký priestor na sebarealizáciu každého iniciatívneho, tvorivého, zodpovedného občana. Ostáva nám viera, že väčšina povie svoje "nie!" slovám a skutkom nenávisti.

Ako literárni tvorcovia očakávame od všetkých kompetentných, aby túto vraždu nielen vyšetrili. Očakávame, že navodia taký stav v spoločnosti, aby nenávisť, neznášanlivosť, netolerancia boli jasne pomenúvané a v medziach zákonných i etických noriem aj verejne odsudzované.

Zatiaľ nám ostáva smútok a žiaľ nad zmarenými životmi.

Peter Juščák

Predseda AOSS

Romboid 6 v predaji


Kde kúpite Romboid č. 6?

Časopis ROMBOID č. 6 / 2022 dostanete na týchto miestach

BRATISLAVA SEDLARSKA 3 Predajňa -TRAFIKA -

BRATISLAVA EISNEROVA 64 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BRATISLAVA ZAHRANICKA 95 Predajňa -TRAFIKA -

BRATISLAVA PRIBINOVA 8/B Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BRATISLAVA VAJNORSKA 100 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BRATISLAVA PREDSTANICNE NAM.1 Predajňa -TRAFIKA -

BRATISLAVA SARATOVSKA 35 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BRATISLAVA ZUZANY CHALUPKOVEJ 6 Predajňa -TRAFIKA -

BRATISLAVA PRIBINOVA 10 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BRATISLAVA MLYNSKE NIVY A117 Predajňa -TRAFIKA -

BRATISLAVA MLYNSKE NIVY B014 Predajňa -TRAFIKA -

ZVOLEN Nam. SNP 63 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

ZVOLEN Hronska 2 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

BANSKA BYSTR 29.AUGUSTA Predajňa -TRAFIKA -

TRENCIN M.R.Stefanika 462 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

MYJAVA Nam.Stefanika Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

KOSICE HLAVNA 102 Predajňa -INA -

ROZNAVA NAM.BANIKOV Stánok -

HUMENNE LABORECKA 3 Predajňa -TRAFIKA -

SKALICA Max Skalica Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

NITRA STEFANIKOVA 61 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

PARTIZANSKE NITRIANSKA 1134 Predajňa -TRAFIKA -

SPISSKA NOVA VES LETNA 36 Stánok -

SMIZANY Tatranska Stánok -

SKALICA SKALICA 1 SLOVENSKÁ POŠTA

SENEC Lichnerova 90 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

PIESTANY Nitrianska-7555/18 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

TRNAVA F. Urbanka 11 Predajňa -SHOP-IN-SHOP -

TRNAVA Starohajska 2 Predajňa -INA -

TRNAVA Hlavna 20/54 Predajňa -TRAFIKA -

ZILINA BERNOLAKOVA Predajňa -TRAFIKA -

ZILINA VELKA OKRUZNA 59A Predajňa -SHOP-IN-SHOP

Máte návrh na predajné miesto časopisu? 

Napíšte nám: 

info.asociacia@protonmail.com


Slovenské centrum PEN pozýva na 

Festival Jána Smreka

v dňoch 20. - 22. septembra 2022

Cena Dominika Tatarku básnikovi Erikovi Grochovi

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995 vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku. 

Erik Jakub Groch (1957) sa narodil v Košiciach, kde vyštudoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po jej skončení vystriedal rozmanité povolania. Pôsobil v prostredí košického umeleckého undegroundu, na prelome 70. a 80. rokov sa podieľal na vydávaní samizdatových literárnych zborníkov Trinásta komnata a Nacelle. V novembri 1989 a po ňom aktívne vystupoval za Občianske fórum v Košiciach. Bol spoluzakladateľom a spolueditorom literárneho almanachu Tichá voda I. - III. Pracoval aj ako redaktor obnoveného týždenníka Kultúrny život, v roku 1992 si založil vlastné vydavateľstvo. Dnes žije v Uloži neďaleko Levoče. (viac v rubrike Akcie)

Srdečne blahoželáme

Peter Juščák

predseda AOSS


Wolkrova Polianka 2022

AOSS vyhlasuje súťaž v tvorbe poézie mladých autorov Wolkrova Polianka 2022

Viac na našej stránke AKCIE

Nové básnické zbierky z vydavateľstva Modrý Peter

Autorský večer s Mariánom Milčákom a Erikom Markovičom
24. marca bola v Knižnici Jána Henkela v Levoči prezentácia dvoch básnických zbierok, ktoré vyšli vo vydavateľstve Modrý Peter.  Sú to Provinčné básne Mariána Milčáka a Nanebovzývanie Erika Markoviča. 

Vydavateľ a básnik Peter Milčák a básnik Erik Markovič

Ján Gavura, Marián Andričík, Peter Juščák, Peter Milčák, Erik Markovič


Wolkrova Polianka vo Vysokých Tatrách 18 - 19. 3. 2021

Podujatie je otvorené aj pre verejnosť podľa kapacity priestorov
Vyhlásenie

                 Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
                 k invázii Ruskej federácie na Ukrajinu

24. februára 2022

     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, združujúca šesť spisovateľských organizácií vyslovuje hlboké znepokojenie nad vpádom ruských vojsk na územie suverénnej Ukrajiny. Udalosti posledných týždňov dávali nádej, že rusko-ukrajinské napätie je možné riešiť diplomatickou cestou. Vojenský prepad zmaril rokovania a dal najavo, že súčasnému ruskému vedeniu na čele s Vladimírom Putinom je bližšia vojenská sila ako dialóg.

Máme v čerstvej pamäti 21. august 1968, nezabudli sme na sovietske tanky v uliciach miest Československa, na streľbu do bezbranných obyvateľov, ani na následnú dvadsaťtriročnú okupáciu.

Dnes sú to opäť tanky riadené Moskvou, ktorými chce zvrátiť predstavy občanov o slobode vo svojej suverénnej krajine.

Ako združenie spisovateľov, ktorí si ctia slovo chceme poukázať aj na vojnu slov, ktorá predchádzala invázii. Posledné dni sme boli svedkami flagrantného zneužívania slov a ich významov, prekrúcania faktov, premenúvania lží na pravdu, ktoré sprevádzali prípravy na tento civilizačný stret východu a západu. Takzvané ochranné misie ozbrojených útočníkov už poznáme z roku 1939 a 1968, rovnako poznáme aj orwelovský jazyk, ktorý ako v minulosti, tak aj teraz v prípade Ukrajiny asistoval príprave na dnešný vpád vojsk.

Chceme vysloviť znepokojenie aj z mnohých reprezentantov slovenskej politiky, ktorí sa zapojili do orwelovskej rétoriky pri chystaní okupácie Ukrajiny. Svojimi osobnými útokmi na integritu poslancov NR SR - prevažne svojich kolegov - a ich zastrašovaním predbehli dobu a pokúsili sa rozrušiť domáci civilizačný proeurópsky a prozápadný priestor. Domáce odozvy putinizmu nás znepokojujú rovnako, ako vojenský útok na susednú Ukrajinu.

Lož nikdy v histórii nebola a ani nebude životodarnou pôdou pre mier, spravodlivosť a pokojný život. Preto podporujeme všetky snahy politikov a občanov na Slovensku aj v Európskej únii, v USA a v ďalších krajinách, ktorí odsudzujú inváziu, odsudzujú sprievodné lži ako nástroje politiky v dvadsiatom prvom storočí. Pridávame sa k vám v nádeji, že kroky civilizovaného sveta zastavia barbarské snahy Putina a jeho nezodpovedného okolia.

Chceme ubezpečiť našich ukrajinských kolegov spisovateľov a všetkých občanov Ukrajiny, že v týchto ťažkých časoch sme s nimi a s ich túžbami po živote v slobodnej a nezávislej Ukrajine.

Za Radu AOSS Peter Juščák

Združené organizácie: 

Klub nezávislých spisovateľov
Klub spisovateľov literatúry faktu
Obec spisovateľov Slovenska
Slovenské centrum PEN
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku 

CENA P. O. HVIEZDOSLAVA ZA ROK 2021

Slávnostné odovzdanie ceny bolo dňa 9. marca 2022 v Zichyho paláci v Bratislave.